Chính sách bảo mật thông tin

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

– HHS, trong khả năng của mình, sẽ nỗ lực tối đa để đảm bảo mật dữ liệu của Quý khách đưa lên website https://hhsvietnam.com.vn trong suốt thời gian sử dụng dịch vụ hợp lệ của Quý khách.

– HHS không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của Quý khách thu thập trên https://hhsvietnam.com.vn cho một bên thứ ba nào khác ngoài các bên nêu tại mục 2. Bản Điều khoản và Điều kiện này.

–  Những thông tin mà HHS có được liên quan đến Quý khách có thể bao gồm thông tin Quý khách đã cung cấp cho HHS ở bất kỳ giai đoạn nào trong suốt quá trình giao dịch với HHS (họ tên, địa chỉ thư điện tử (email), số điện thoại, địa chỉ, thông tin đăng nhập tài khoản, tài khoản ngân hàng và thông tin thanh toán, v.v.), thông tin được gửi bởi hoặc liên quan đến (các) thiết bị được sử dụng để truy cập vào website https://hhsvietnam.com.vn, thông tin từ dữ liệu tổng hợp về người dùng trên internet, thông tin có được từ những nguồn hợp pháp khác (“Thông Tin Khách Hàng”).

– Quý khách cam kết bảo mật (không tiết lộ) thông tin liên quan đến tài khoản, ứng dụng, dịch vụ, các giao dịch giữa Quý khách và HHS, các thông tin mà HHS gửi cho Quý khách thông qua tài khoản hay bất kỳ phương tiện nào khác. Trong trường hợp Quý khách phát hiện hoặc nghi ngờ thông tin tài khoản bị mất cắp, bị lộ thông tin, Quý khách cần liên hệ ngay với HHS để được hỗ trợ kịp thời và khắc phục các hậu quả có liên quan.

 

2. Phạm vi sử dụng thông tin

2.1.1 Đối với nội bộ công ty

Thông tin cá nhân thu thập được chỉ được Công ty sử dụng trong nội bộ và cho một hoặc tất cả các Mục Tiêu sau đây:

 • Hỗ trợ Quý khách;
 • Cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm, dịch vụ;
 • Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp sản phẩm, dịch vụ và thông tin qua trang website https://hhsvietnam.com.vn theo yêu cầu của Quý khách;
 • Qpro có thể sẽ gửi thông tin sản phẩm, dịch vụ mới, thông tin về các sự kiện sắp tới hoặc thông tin tuyển dụng nếu Quý khách đăng ký nhận email/sms thông báo;
 • Đánh giá và nâng cao chất lượng dịch vụ;
 • Ngoài ra, HHS sẽ sử dụng thông tin Quý khách cung cấp để hỗ trợ quản lý tài khoản Quý khách; xác nhận và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán trực tuyến của Quý khách.

2.1.2 Đơn vị hỗ trợ dịch vụ

Trong quá trình thực hiện hoạt động kinh doanh, HHS sẽ/có thể cần phải tiết lộ dữ liệu cá nhân của Quý khách cho các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, đại lý và/hoặc các công ty liên kết hoặc công ty liên quan đến https://hhsvietnam.com.vn, vì một hay nhiều Mục Tiêu nói trên. Các bên thứ ba như thế bao gồm, nhưng không giới hạn tại:

 • Công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết và công ty liên quan của HHS;
 • Nhà thầu, đại lý, nhà cung cấp dịch vụ và các bên thứ ba khác mà Công ty thuê để hỗ trợ hoặc bổ sung cho hoạt động kinh doanh.
 • Bên thứ ba mà Công ty tiết lộ thông tin vì một trong các Mục Tiêu và các bên thứ ba đó ngược lại họ sẽ thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của Quý khách vì một hoặc nhiều Mục Tiêu.

2.1.3 Cơ quan thẩm quyền

Trong trường hợp có yêu cầu bằng văn bản cho bên mua và/hoặc bên bán từ cơ quan có thẩm quyền như cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra hoặc các Tổ chức thẻ Visa/Mastercard liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật hoặc gian lận thẻ tín dụng nào đó của khách hàng, HHS có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân Quý khách.

 

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Thời gian lưu trữ thông tin khách hàng là không giới hạn, HHS chỉ xóa đi dữ liệu này nếu Quý khách có yêu cầu, Quý khách yêu cầu gửi mail về hhsvietnamjsc@gmail.com

 

4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân

Đối tượng được tiếp cận với thông tin cá nhân của Quý khách thuộc một trong những trường hợp nêu tại Mục 2. Bản Điều khoản và Điều kiện này.

 

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI HHS VIỆT NAM

 • VP Hà Nội: số 61, ngõ 140 Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
 • VP Hồ Chí Minh: số 90/27, đường số 2, phường Phú Mỹ, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: 02422.114.333

6. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo

Quý khách được đảm bảo rằng thông tin cung cấp cho Công ty sẽ được bảo mật, HHS cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của Quý khách cho bất kỳ người hoặc mục đích nào khác nêu tại Mục 2. Bản Điều khoản và Điều kiện này.

HHS cam kết chỉ sử dụng các thông tin của Quý khách vào các trường hợp sau:

 • Cho các Mục Tiêu quy định tại Mục 2.1.1 của Bản Điều khoản và Điều kiện này;
 • Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại;
 • Khi cơ quan pháp luật có yêu cầu.

7. Phương thức và công cụ Người tiêu dùng/ khách hàng chỉnh sửa thông tin cá nhân

Người tiêu dùng/ Khách hàng có nhu cầu chỉnh sửa thay đổi thông tin cá nhân đã cung cấp liên hệ cho HHS, vui lòng gửi yêu cầu đến Bộ phận kinh doanh HHS bằng cách gửi Email đến hhsvietnamjsc@gmail.com

HHS sẽ có trách nhiệm chỉnh sửa và lưu trữ lại thông tin đã sửa của khách hàng.

Trong bất kỳ trường hợp có thắc mắc, góp ý nào liên quan đến chính sách bảo mật của HHS, và liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo vui lòng liên hệ qua email hhsvietnamjsc@gmail.com

Chia sẻ