Chải tẩy điểm cho thảm 3M Scotchgard Spot Remover

Tên sản phẩm: Tẩy điểm cho thảm 3M Scotchgard Spot Remover

Thương hiệu: Scotchgard

Trọng lượng tịnh: 17 oz

Bề mặt sử dụng: Các loại thảm dân dụng và thương mại

Cách sử dụng: Xịt thẳng vào bề mặt cần làm sạch 

Chia sẻ